Psykoterapi

Hvad kan psykoterapi gøre for mig

Psykoterapi kan hjælpe dig med at få større indsigt og forståelse for dine tanker, følelser og  handlemønstre. 

ID-psykoterapi er en Integral psykoterapi, som tager udgangspunkt i en bred vifte af psykologiske retninger og metoder. Integral betyder helhedsorienteret og inkluderende. I arbejdet med dine livsprocesser har jeg derfor fokus på helhedstænkende vinkler: ”Hele dig i hele din verden”. Et menneskesyn som tager udgangspunkt i at forstå din tanker og følelser, din krop, din spiritualitet, dine relationer og din indstilling til dine omgivelser og samspillet imellem disse.  

Der kan være mange forskellig årsager til at søge hjælp hos en psykoterapeut. Helt konkret kan du opleve problematikker så som angst, stress, lavt selvværd, ensomhed, depression, tankemylder og sorg & tab. Alle er det følelser, der er svære at rumme. Som psykoterapeut tilbyder jeg at være din fortrolige ”rejsefælle” og støtte i din rejse hjem til dig selv.

De 7 omdrejningspunkter i terapien

Jeg kan støtte dig med at skabe bevidstgørelse af uhensigtsmæssige adfærds- og tankemønstre. Denne øgede bevidsthed vil give dig mulighed for at foretage en mønsterafbrydelse og bryde ud af gamle selvbegrænsende roller og vaner. Du kan vælge at gøre noget andet en det du plejer at gøre.

Det handler om at finde nye måder at være i verden på via en re-orintering eller holdningsændring. Jeg kan støtte dig i motivationen til at skabe forandring. Når du kommer i kontakt med viljens kraft, kan du fra det bevidste sted i dig selv, vælge at sætte dig selv i direktørstolen og tage styringen over dit liv. Dette kræver løbende kompetenceudvikling. Jeg kan støtte dig i at udvikle og udnytte dine evner til at kunne rumme dig selv og dine egne følelser, så du kan være vågen og bevidst tilstede i livet, som den du dybest set er.

Det kræver øvelse og løbende integration af dine nye indsigter. Her kan jeg støtte dig via energibalancering, så der er balance i både dit yde og indre liv. Der kan vi have fokus på afspænding af krop og sind via meditaion/mindfullness, grounding eller fokus på dine søvnmønstre og kost/ernæring. Derigennem kan du få mere overskud til at tænke klart og frigøre energi. 

Bedre selvindsigt

Psykoterapi kan også være en mulighed for dig, hvis du eksempelvis ønsker at arbejde med at få større selvindsigt. Måske længes du efter at lære dig selv bedre at kende, blive mere bevidst om dig selv og din livssituation, mærke dine behov, og blive mere tro mod dig selv, så du kan realisere dine ønske og drømme.

Find nye veje og mere livsglæde

Livskriser kan være udgangspunktet for udvikling og  ”opvågning”. Du føler dig måske fastklemt og begrænset i livet, og mærker en gryende fornemmelse for viljen og lysten til noget andet. Gennem erfaringerne i din indre rejse, kan du lære at leve i stedet for at overleve. 

Styrkede relationer og parforhold

Det kan være at du oplever problemer og konflikter i relationen til din partner, din ex, dine børn, venner eller kollegaer. Måske har du brug for at komme i bedre kontakt med dig selv og dine behov og derigennem få en mere autentisk kontakt til andre.

Få mere ro og nærvær i dit liv

Det er ofte fra et dybt sted i dig, at du mærker længslen efter mere ro, nærvær og fordybelse.  Jeg kan støtte dig i at skabe mere indre ro, få fornyet energi og forebygge ex. stress og depression. Du kan lære at lytte til din krops signaler, eksempelvis gennem meditation/mindfulness. Du vil opleve, at få kontakt til det som er væsentligt for dig i livet, og få nærvær i forhold til dig selv og dine omgivelser.

Livsvejledning

I “Det Integrale Hus” tilbydes også vejledning sparring og coaching til at skabe bedre fodfæste, overblik og målopfyldelse i dit aktuelle liv. Jeg kalder det livsvejledning. Der tages udgangspunkt i dig og dine ressourcer samt udfordringer både privat og arbejdsmæssigt.

Med baggrund både i min diplomuddannelse i vejledning, min psykoterapiuddannelse, samt mine personlige erfaringer, tilbyder jeg livsvejledning i et supervisions og samarbejdsforhold med dig, hvor der arbejdes med livstemaer som eksempelvis:

  • Afbalancering i privatliv og arbejdsliv. 
  • At skille det væsentlige fra det uvæsentlige. 
  • Tage vare på dig selv i hverdagen.
  • Stress håndtering
  • Motivation
  • Indfrielse af dine mål 
  • Udnyttelse af dit potentiale og uforløste ressourcer
  • Livsvalg – herunder bl.a. uddannelses- og karriere vejledning

Søger du psykoterapeut i Århus

Uanset om du ønsker psykoterapi og bor i Århus, Odder, Malling eller Beder, så er min klinik i Mårslet nem at komme til. Letbanen og bussen går næsten lige til døren, og der er altid ledig parkering lige ud for klinikken. Find vej her.

Mere om psykoterapi

Besøg ID Academy hvis du vil vide mere om integral psykoterapi/ ID terapi.